Page 2 - Reynaers Aluminium Magazine 20201 - Soete Aluminium
P. 2

2
     Eenzelfde gevoel                           “Het label Reynaers Partner dat

                                        ons door Reynaers Aluminium werd
     voor perfectie.                           toegekend betekent veel meer dan
                                        alleen maar een sticker aan de deur,”
                                        zegt de zaakvoerder wiens bedrijf naar
                                        hem genoemd is. “Die erkenning wijst
                                        op een nauwe samenwerking tussen
                                        een absolute topspeler in aluminium
     Soete Aluminium bv is al vele                    profielen enerzijds en de aluminium
                                        specialist anderzijds die borg staat
     jaren een actieve en succesvolle                   voor een correcte constructie en

     Reynaers Partner. Een firma die                   plaatsing van aluminium ramen en
                                        deuren.”
     het vertrouwen geniet van steeds                   Soete Aluminium bv is reeds 18 jaar
                                        actief met het maken en plaatsen
     meer bouwers en verbouwers.                     van aluminium ramen en deuren.

     Het partnership met Reynaers                     “Alles begint met advies,” legt Pedro
                                        uit. “Mensen hebben nood aan
     Aluminium was voor hen een niet                   duidelijkheid en samenhang. Daarom

     meer dan logische keuze.                       is onze adviserende rol van cruciaal
                                        belang. Wanneer de klant een bezoek
                                        brengt aan onze ruime toonzaal,
                                        proberen we hem zo goed mogelijk in
                                        te lichten.


                                        Bij renovatie bezoeken we de klant aan
                                        huis om de situatie goed in te schatten
                                        en de eerste opmeting te doen. In onze
                                        toonzaal helpen we hem bij de keuze
                                        van de kleuren en modellen. Vaak
                                        geven we hem kleurstalen mee zodat
                                        hij er thuis nog eens rustig over kan
                                        nadenken. Samen met de kandidaat
                                        bouwer of verbouwer bestuderen
                                        we elk aspect van het bouwplan,”
                                        vervolgt Pedro. “Wij onderzoeken de
                                        haalbaarheid van het project, wijzen
                                        op alle parameters waarmee we
                                        rekening moeten houden en geven
                                        daarbij kostbare tips op het vlak
                                        van stijl en esthetiek, comfort en
                                        functionaliteit, energiezuinigheid en
                                        isolatie.
                                        Soete Aluminium bv
   1   2   3   4   5   6   7