Page 7 - Reynaers Aluminium Magazine 20201 - Soete Aluminium
P. 7

7        De meest duurzame              Onze duurzame engagementen als bedrijf
        oplossingen …                De duurzaamheid die we vooropstellen in onze producten,
                               trekken we ook door naar de werking van ons bedrijf. We
          Hoge isolatie & meer energie-efficiëntie met  walk the talk. Zo werken we altijd samen met de meest
         systemen van Reynaers Aluminium.      duurzame transportpartners en kiezen we steevast voor de
          Aluminium gaat levenslang mee en moet  kortste, meest milieuvriendelijke routes. Met meer dan 6.000
         niet vervangen worden.           vrachtwagens die dagelijks voor ons onderweg zijn, maakt
          Aluminium is 100% recycleerbaar, zonder
                               dat een groot verschil. Op onze eigen sites maken we ook
         kwaliteitsverlies.
                               gebruik van elektrische vorkliften.
          Er is 95% minder energieverbruik bij
         recyclage van aluminium.
                               Maar ook wat de mobiliteit van onze mensen betreft, geven
                               we steeds voorrang aan slimme en groene oplossingen. We
        … van een duurzame              stimuleren onder andere carpooling onder onze medewerkers
        onderneming                 en stellen elektrische fietsen ter beschikking. De afgelopen
                               vier jaar verminderde de CO2-uitstoot van ons personeel
                               daardoor met 27%. Hiervoor ontving Reynaers Aluminium in
          Transport: duurzame partners en slimste
                               2014 al de Lean and Green Personal Mobility Award.
         routes.
          Logistiek: elektrische vorkliften.
          Mobiliteit personeel: carpooling en   We zorgen overigens niet enkel voor meer energie-efficiëntie
         elektrische fietsen.            in gebouwen wereldwijd: we wekken onze eigen energie
          Eigen energie: meer dan 10.000      ook zelf op, met meer dan 10.000 zonnepanelen op onze
         zonnepanelen.               productiehallen. Zo kunnen we meteen koolstofarm
          Intern bewust omgaan met water en    aluminium produceren. Wist je dat de productie in Europa
         energieverbruik.
                               een gemiddelde voetafdruk van 8,6 kg CO per kg aluminium
          Hergebruik van verpakkingen en                     2
                               heeft? Door groene stroom te gebruiken, doen wij bij Reynaers
         kantoormateriaal.
                               Aluminium die voetafdruk tot slechts 4 kg dalen.
                               Daarnaast gaan we op onze sites ook bewust om met water  REYNAERS ALUMINIUM
                               en energieverbruik. Maar ook als het over verpakkingen of
                               kantoormateriaal gaat, willen we zoveel mogelijk materialen
     Bovendien gaan onze aluminium profielen      hergebruiken. Zo dragen we elke dag zorg voor onze planeet.
     een leven lang mee – en zelfs langer.       Zo gaan we samen voor duurzame schoonheid.
     Aluminium is nu eenmaal heel stoer
     materiaal dat bestand is tegen alle
     weersomstandigheden. Het barst niet,
     het rot niet en ongedierte lust het niet. Je
     hoeft je aluminium systemen dus nooit te
     vervangen. Da’s een opsteker voor jou, en
     voor de natuur.

     Maar wat minstens even straf, of zelfs
     nog straffer is: het is 100% recycleerbaar,
     zonder enig kwaliteitsverlies. Wist je
     trouwens dat in ons land al 96% van
     het aluminium uit gebouwen wordt
     gerecycleerd? Aluminium hergebruiken
     is ook duurzamer omdat het veel minder
     energie vraagt. Meer nog: door aluminium
     te recycleren, besparen we bij extrusie
     maar liefst 95% energie.
     De toekomstige generaties zullen het
     graag zien.

                         ConceptPatio 155 monorail — 9005, coatex
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12