Algemene voorwaarden

De werf moet voor het plaatsen van het glas goed bereikbaar zijn en verharde ondergrond hebben (indien nodig voorzien van werfplaten ten uwer laste).

Klachten m.b.t. breuk of krassen moeten binnen de 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden, zoniet worden zij beschouwd als veroorzaakt door derden, buiten onze wil en verantwoordelijkheid om. Later worden geen klachten meer aanvaard. Lakschade die op een afstand van 3 meter aan de binnenzijde en 5 meter aan de buitenzijde niet zichtbaar is, zal niet als klacht kunnen aanvaard worden.

10 jaar waarborg op constructiefouten van de dubbele beglazing, niet geldig voor thermische breuken en krassen aan de buitenzijde van het glas. Werkuren voor het vervangen van foutief glas word verrekend.

10 jaar waarborg op kleurhechting - 5jaar kleurechtheid. Garantievoorwaarde dat de aluminium gehelen tijdig worden gereinigd.

1jaar garantie op het beslag van de ramen en deuren, enkel van toepassing bij normaal gebruik van het beslag.

5 jaar garantie op rolluik-en screenmotoren.

Aansluiting buismotor

  1. Gebruik geen schakelaars die gelijktijdig een “op” en neer-bevel kunnen uitvoeren. De gebruikte schakelaars moeten elektrisch of mechanisch hiertegen voorzien zijn.
  2. Stuur geen meerdere motoren aan met dezelfde schakelaar zonder de daarvoor speciaal toe bestemde groepsschakelaars te gebruiken.

De prijzen zijn enkel geldig indien de bestelling in één aansluitende fase kan worden uitgevoerd.

Afwijkende maten kunnen aanleiding geven tot meer of minprijzen.

Het reinigen van de ramen is niet inbegrepen.

Een leveringstermijn wordt steeds bij benadering gegeven, een overschrijding kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot enige schadevergoeding.

Betaling

  1. Onze facturen zijn netto contant te betalen te Boezinge, zonder korting.
  2. Iedere factuur die onbetaald blijft op vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 10% per jaar tot volledige betaling.
  3. Alle geschillen, van welke aard ook, zullen worden onderworpen aan RPR-nummer rechtbank van koophandel Gent afdeling Ieper.
  4. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat zij volledig betaald zijn.